Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 34, oefening 199

1 Hostes sternens Achilles a Paride vulneratus est. Terwijl hij de vijanden uiteen joeg, is Achilles door Paris verwond.
2 Corpus eius crematum in tumulo positum est. Zijn gecremeerde lichaam in een grafheuvel bijgezet.
3 Aiax superatus se ipse necavit. a) De overwonnen Ajax heeft zichzelf gedood. b) Omdat hij overwonnen was, heeft Ajax zichzelf gedood.
4 Aves transfigens Philoctetes vivere poterat. Door vogels te doorboren kon Philoctetes in leven blijven.
5 Tentorium Palamedis inspicientes nuntii aurum effodient. Bij het inspecteren van de tent van Palamedes zullen de boden goud opgraven.
6 A Graecis desertus Philoctetes misere in insula vivebat. In de steek gelaten door de Grieken leefde Philoctetes op ellendige wijze op een eiland.
7 Militiam recusans ostendebas te ignavum esse. Door de krijgsdienst te weigeren toonde jij dat je laf was.
8 Paris Helenam alliciens hospitium violavit. Door Helena te verleiden heeft Paris het gastrecht geschonden.
9 A nullo hoste visus Priamus castra Graecorum intravit. Door geen vijand gezien ging Priamus het legerkamp binnen.
10 A Mercurio protectus salvus Troiam rediit. Beschermd door Mercurius keerde hij ongedeerd naar Troje terug.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 9