Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 35, oefening 203

1 Troianos dolo superaturi sumus. Wij zijn van plan de Trojanen met een list te overwinnen.
2 Post scelus commissum Tantalus sub Tartarum missus est. Na het plegen van de misdaad is Tantalus naar de Tartarus gezonden.
3 Hospitium violatum dei vindicabunt. De goden zullen het geschonden gastrecht wreken.
4 Matrem vindicaturi Apollo et Diana Thebas veniunt. Met het plan om hun moeder te wreken komen Apollo en Diana naar Thebe.
5 Graeci equum aedificatum in litore deseruerunt. De Grieken hebben het geconstrueerde paard op de kust achtergelaten.
6 Equum in litore deserturi naves parabatis. Met de bedoeling het paard op de kust achter te laten, maakten jullie de schepen gereed.
7 Equum timens Laocoon cives suos severe monuit. Omdat hij het paard vreesde, / Uit angst voor het paard, heeft Laocoon zijn medeburgers ernstig gewaarschuwd.
8 Tamen sacerdoti monenti Troiani credere noluerunt. Toch hebben de Trojanen de priester, hoewel hij waarschuwde, niet willen geloven.
9 Eius consilio paruissent! Hadden zij maar gehoor gegeven aan zijn advies!
10 A Plutone per Siciliam ambulante Proserpina rapitur. Proserpina wordt door Pluto geschaakt, terwijl hij op Sicilië wandelt.
11 Quis Cereri filiam quaerenti raptum narravit? Wie heeft Ceres over de ontvoering vertelt, terwijl zij haar dochter zocht?
12 Raptus narratus matrem tristissimam fecit. Het verhaal van de ontvoering heeft de moeder diepbedroefd gemaakt.
13 Vehementer dolens Ceres auxilium a Iove petivit. Hevig treurend heeft Ceres Jupiter om hulp gevraagd.
14 Terram mergentes dei genus hominum deleturi erant. De goden waren van plan het menselijk geslacht te vernietigen door de aarde onder water te zetten.
15 Apollo populum Cassandrae vati credere non sivit. Apollo heeft niet toegestaan dat het volk geloof hechtte aan de zieneres Cassandra.
16 Cassandrae vera praedicenti nemo credebat. Niemand geloofde Cassandra, hoewel zij ware dingen zei / hoewel zij de waarheid sprak.
17 Multi Troiani fortiter pugnantes occubuisse narrantur. Men vertelt dat vele Trojanen, terwijl ze dapper streden, omgekomen zijn.
18 Danai Andromacham Neoptolemi servam fecerunt. De Grieken hebben de Danaïde Andromacha tot een slavin van Neoptolomus gemaakt.
19 Neoptolemo data in Graeciam abducta est. Nadat zij aan Neoptolomus gegeven was, is zij naar Griekenland afgevoerd.
20 Deus quidam Niobae filios in campo ludentes necavit. Een zekere godheid heeft de zonen van Niobe gedood terwijl ze op het veld speelden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6