Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 5, oefening 60

1. het wilde paard
equus ferox, equi ferocis, equo feroci, equum ferocem, equo feroci
equi feroces, equorum ferocium, equis ferocibus, equos feroces, equis ferocibus

2. de dappere man
vir fortis, viri fortis, viro forti, virum fortem, viro forti
viri fortes, virorum fortium, viris fortibus, viros fortes, viris fortibus

3. de onschuldige dochter
filia innocens, filiae innocentis, filiae innocenti, filiam innocentem, filia innocenti
filiae innocentes, filiarum innocentium, filiis innocentibus, filias innocentes, filiis innocentibus

4. het felle licht
lumen acre, luminis acris, lumini acri, lumen acre, lumine acri
lumina acria, luminum acrium, luminibus, acribus, lumina acria, luminibus acribus

5. de oude vriend
amicus vetus, amici veteris, amico veteri, amicum veterem, amico vetere
amici veteres, amicorum veterum, amicis veteribus, amicos veteres, amicis veteribus

6. het snelle dier
animal celere, animalis celeris, animali celeri, animal celere, animali celeri
animalia celeria, animalium celerium, animalibus celeribus, animalia celeria, animalibus celeribus

7. de moeilijke oorlog
bellum difficile, belli difficilis, bello difficili, bellum difficile, bello difficili
bella difficilia, bellorum difficilium, bellis difficilibus, bella difficilia, bellis difficilibus

8. de vrome en wijze echtgenote
uxor pia et sapiens, uxoris piae et sapientis, uxori piae et sapienti, uxorem piam et sapientem, uxore pia et sapienti
uxores piae et sapientes, uxorum piarum et sapientium, uxoribus piis et sapientibus, uxores pias et sapientes, uxoribus piis et sapientibus

9. de hardvochtige en drukkende wet
lex dura et gravis, legis durae et gravis, legi durae et gravi, legem duram et gravem, lege dura et gravi
leges durae et graves, legum durarum et gravium, legibus duris et gravibus, leges duras et graves, legibus duris et gravibus

10. elk goed mens
homo bonus omnis, hominis boni omnis, homini bono omni, hominem bonum omnem, homine bono omni
homines boni omnes, hominum bonorum omnium, hominibus bonis omnibus, homines bonos omnes, hominibus bonis omnibus

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21