Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 6, oefening 66

4e declinatie
1 nominativus, 2 genitivus, 3 dativus, 4 accusativus, 5 ablativus
o. = onderwerp, l.v. = lijdend voorwerp

1 fructus : vrucht 1 + 2, vruchten 1 + 4
2 aestum : hitte 4
3 casui : val 3
4 manibus : handen 3 + 5
5 curru : wagen 5
6 motum : beweging 4
7 passibus: passen 3 + 5
8 cornus : hoorn 2
9 domus : huis 1 + 2, huizen 1
10 strepitu : lawaai 5
11 manuum : handen 2
12 exercitui : leger 3
13 passus : pas 1 + 2 , passen 1 + 4
14 currum : wagen 4
15 motibus : bewegingen 3 + 5
16 domui : huis 3
17 fructuum : vruchten 2
18 aestu : hitte 5
19 casus : geval 1 + 2, gevallen 1 + 4
20 cornibus : hoorns 3 + 5
21 van wagens : curruum 2
22 door beweging : motu 5
23 hitte l.v. : aestum 4
24 van lawaai : strepitus 2
25 van een val : casus 2
26 handen l.v. : manus 4
27 van een hoorn : cornus 2
28 huizen l.v. : domos 4
29 van legers : exercituum 2
30 met passen : passibus 5
31 van huizen : domuum / domorum 2
32 hoorns l.v. : cornua 4
33 met vruchten : fructibus 5
34 stappen o. : passus 1
35 voor legers : exercitibus 3
36 van hitte : aestus 2
37 door lawaai : strepitu 5
38 van handen : manuum 2
39 wagens l.v. : currus 4
40 van beweging : motus 2

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6