Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1

Hoofdstuk 17, tekst A: taaloefeningen

A
1. Gallo forti
2. ponte vacuo
3. timore
4. Gallum superbum
5. certamen breve

B
1. abl.mnl.ev. timore magno = met/door grote angst
2. gen.vrl.mv. urbium proximarum = van de dichtstbij gelegen steden
3. dat.mnl.mv. morbis gravibus = aan/voor de erge ziektes
abl.mnl.mv. morbis gravibus = met/door de erge ziektes
4. gen.vrl.ev. vitae brevis = van een kort leven
dat.vrl.ev. vitae brevi = aan/voor een kort leven
nom.vrl.mv. vitae breves = de korte levens
5. dat.mnl.mv. canibus omnibus = aan/voor alle honden
abl.mnl.mv. canibus omnibus = door/met alle honden
6. nom/acc.onz.mv. crimina gravia = de erge beschuldigingen
7. dat.mnl.ev. clamori magno = aan/voor groot lawaai
8. dat.mnl.mv. militibus inimicis = aan/voor vijandige soldaten
abl.mnl.mv. militibus inimicis = met/door vijandige soldaten
9. nom/acc.onz.mv. opera immortalia = de onsterfelijke werken
10. gen.mnl.mv. proximorum nostrorum = van onze verwanten

C
7. Hij gaat met een paard naar Rome.
8. Door angst voor een grote nederlaag vluchten wij.
9. In de donkere nacht wandelen wij door de bossen.
10. Met moed kunnen jullie de stad veroveren, soldaten.
11. Het is jou niet toegestaan zonder jouw vader het huis binnen te gaan.
12. Ik verwonde jullie met het zwaard.
13. Zij namen met wapens de stad in.