Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 14, tekst A: taaloefening E

14A--
1. dicit amicum verum Marcum esse
2.dicit milites fortes pugnare
3. dicit liberom dormire
4. dicit puerum tacere
14E --
1.hij weet dat hij de romeinse staat verdedigt.
2.zij weten dat zij de romeinse staat verdedigen.
3.hij begon ons te noemen toen hij gezien had dat allen aanwezig waren.
4. camillius zei dat de romeinse soldaten niet vreesden.
5.vecht voor je huis, voor je vrouw, en voor je vaderland!
6. De aanvoerders van de Romeinen riep uit dat hiu niet alleen de vijand kon overwinnen.
7.ze begrijpen dat ze niet kunnen vluchten.
8.de vrouw begreep dat ze niet kon vluchten.
9.'ik weet dat ik niets weet' zei de oude man
10 ik beveel jou mij te helpen
11 ik wil liever dat allen wachten
12 de soldaten zeggen dat ze de galiërs uit de stad willen verdijven
13 de soldaat zegt dat hij alleen de galliërs uit de stad kan verdrijven