Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 20, tekst A: Taaloefeningen (versie 3)

Grammatica Tekst 24A:
1. Een passief Werkwoord actief vertaald wordt.
2. Adipisci - Adipiscor
Sequuntur - Sequor
Conabatur - Conor
Utebatur - Utor
3. Ingressus esset - ingredior
Secutus erat - sequor
ratus erat - reor
potiretur - potior
utebatur - utor

Taaloefeningen tekst 24A:
1. Jij probeerde
2. Te Proberen
3. Zij probeerde
4. Jullie moeten spreken / Jullie spreken
5. te hebben gesproken
6. probeer
7. hij gebruikte
8. wij gebruikten
9. zij volgde (conjunctivus)
10. te volgen
11. te gebruiken
12. te spreken
13. wij hadden gebruikt (conjunctivus)
14. gevolgd te hebben

B:
1. Jullie meenden dat hij een goed man was.
2. Er zijn veel nieuwe wetten ingesteld.
3. Caligula meende dat hij een god was.
4. De boeren probeerde het vuur te blussen.
5. Caligula werd door iedereen gevreesd.
6. Ik vreesde dat hij veel geld gebruikt had.
7. Door zijn vijandenzijn veel misdaden verzonnen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34