Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 24, tekst A: taaloefeningen

A.
1. conabaris: jij probeerde
2. conari: (te) proberen
3. conati sunt: zij hebben geprobeerd
4. loquimini: jullie spreken, spreek!
5. locutus esse: (te) hebben gesproken
6. conare: probeer!
7. utebatur: hij heeft gebruikt
8. usi sumus: wij hebben gebruikt
9. secuta sit: zij volgde
10. sequi: (te) volgen
11. uti: (te) proberen
12. loqui: (te) spreken
13. usi essemus: wij hebben gebruikt
14. secutus esse: te hebben gevolgd

B.
1. Rati estis eum virum bonum esse
jullie hebben gemeend dat deze man goed was
2. Multae novae leges institutae sunt
Vele nieuwe wetten zijn ingesteld
3. Caligula se deum esse rebatur
Caligula meende dat hij de god was
4. Argricolae ignem exstinguere conantur
De boeren proberen het vuur te blussen
5. Caligula ab omnibus timebatur
Caligula werd door allen gevreesd
6. Timui, ne multa pecunia usus esset
ik vreesde, dat hij niet veel geld uitgaf
7. Ab inimicis eius multa crimina ficta sunt
Nadat veel beschuldigingen door vijanden van hem zijn verzonnen