Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 12, tekst 1: Prooemium

Wapens/krijgsdaden en de man bezing ik, die als eerste van de kusten van Troje naar Itali√ę, door het lot verbannen, en de kusten van Lavinium kwam, nadat hij zeer zowel door landen als over de diepe/volle (zee) heen en weer was geslingerd was door het geweld van de hemelgoden wegens de onverzoenlijke toorn van de woeste Juno;
5 en die ook veel in de oorlog geleden had, totdat hij een stad zou stichten en zijn goden naar
Latium zou brengen, waarvandaan het Latijnse geslacht (ontstaan is) en de Albaanse voorvaderen en de muren van het hoge Rome. Muze, breng mij in herinnering de oorzaken, door welke beledigde goddelijke macht/door welke belediging van haar goddelijke macht of wat betreurend/waarover verbitterd de koningin der goden een man,
10 opvallend door plichtsbesef, (ertoe) aangezet heeft zoveel lotgevallen te ondergaan, zoveel
inspanningen te doorstaan. (Zijn) de woedege¬ voelens in de hemelse harten zo groot?

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.872

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48