Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Liefde, lust en leven

Hoofdstuk 2: Catullus, Carmen 109

1.Jij stelt mij openlijk tentoon, mijn leven, onze liefde die tussen ons onafgebroken prettig zou zijn.
3.Grote goden, maak dat zij dat werkelijk kan beloven, en dat zij het oprecht zegt en uit de grond van haar hart, zodat het ons is toegestaan deze eeuwige verbintenis van heilige liefde op geestelijk vlak het gehele leven te laten voortduren.