Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 3

Hoofdstuk 25, startblok

Niet altijd was Fortuna Caeser gunstig gezind, zij stond namelijk toe dat hij door Brutus op de Idus van maart werd omgebracht. Waarom is Caesar door hem zelf op die dag gedood? Deze dag was feestelijk, op deze dag streefde het volk, dat van Caesar hield, naar niets anders dan wijn en vreugde. Op weinig dagen voor die dag ging die Brutus naar de Via Nova, toen een zekere Metellus hem naderde.

Metellus: Hallo, Brutus! Wat doe je? (of: "Hoe gaat het?") Waar ga je heen?
Brutus: Hallo, Mettelus! Ik ga naar het curia. Ik vraag jou, om met mij mee te gaan.
Metellus: Ik betreur dat ik niet met jou mee kan gaan. Caesar heeft mij namelijk geroepen.
Maar zeg mij, voordat ik ga (zal gaan): Waarom haat jij Caesar? (lett.: "Waarom is Caesar jou tot haat?")
Brutus: Ik haat hem, omdat hij een tiran is. Daarom zal ik hem doden.
Metellus: Zo erg haat jij hem toch niet? Op welke dag zal je hem doden?
Brutus: Op de Idus van maart. Deze dag zal voor eeuwig herinnerd worden. (lett.: "Van deze dag zullen voor altijd herinneringen zijn.").
Trouwens, op 16 maart 2010 in maassilo was aan!!