Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 3

Hoofdstuk 35, toetsblok

Toen adviseerde de andere ezel hem dit: "hoewel je verdraagt wat je meester wilt, zal je toch door hem worden onderdrukt. maar pas op, dat je niet zelf zal worden gekweld met schuld! doe daarom wat een hond, de meest ervaren op gebied van/ in de menselijke gewoontes, dagelijks doet! met diezelfde kunst zal je de liefde van je meester tot stand brengen. ' door deze woorden aangespoord nam de ezel deze bijzondere besluit. zodra de meester zich bij de ezel aanbood, rende deze hem tegemoet,om hem met luide stem te begroeten.hoewel hij probeerde de ezel af te houden,sprong deze op, zette zijn poten op de schouders van de man en likte zijn gezicht af. maar de meester, meer geschrokken van deze manier (van begroeten) dan begroet, sloeg het ellendige dier, opnieuw en zelfs erger dan voorheen. wat deze fabel (ons) leert, wordt samengevat in dit gezegde: (wanneer) twee die hetzelfde doen, zijn niet hetzelfde.