Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 12, opdr. 3

1 postquam voegwoord, geen voorzetsel
2 scis werkwoord, geen bijwoord
3 voco werkwoord, geen zelfst. naamw.
4 genuisse infinitivus, geen indicativus
5 firmi duidt geen aantal aan
6 terris zelfst. naamw., geen werkwoord
7 magna bijv. naamw., geen bez. voornaamw.
8 occidisse werkwoord, geen zelfst. naamw.