Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 13, oefenblok 17

Nederlands Latijn Betekenis

1. fortuin fortuna veel geld
2. nummer numerus getal
3. pastoor pastor kerkelijk figuur
4. traditie tradere oude gewoonte
5. optie optare keuze
6. paraat parare klaar staan
7. educatie educare opvoeding
8. triomf triomphus overwinning
9. deserteren deserere uit millitaire dienst gaan