Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 13, tekstblok: Beelden uit het verleden

"Kijk de Ara Pacis", zegt Diodotus, "het beroemde bouwwerk, het geprezen bouwwerk, het bouwwerk dat door Augustus is gebouwd!
Hier zien we keizer Augustus en zijn vriend Agrippa, daar Julia, die door haar vader ten huwelijk werd gegeven aan Agrippa en later aan Tiberius - de Julia, over wiens lot ik al heb verteld.
O, hoe blij was ze, nadat ze verlaten was door Tiberius, een man waar ze niet van hield en hoe ongelukkig was ze toen ze door haar gekwetste vader naar een klein eiland was overgebracht, verbannen uit Italiƫ.
Kijk! Hier zijn Gaius en Lucius, jongens die van Agrippa afstammen, daar is Tiberius, een keizer die door velen werd bekritiseerd en door weinigen werd geprezen!
- Te midden van (lett.: uit/van) een aantal goden zien we Moeder Aarde, die al het goede aan de mensen geeft.
Maar daar zijn de zonen van Mars en Rea Silvia, die koning Amulius, een slecht mens, op een ver verwijderde plaats te vondeling heeft gelegd.
Een wolvin heeft de te vondeling gelegde jongens gevonden, ze zijn door haar gered en een tijd lang gevoed
- maar kijk! Faustulus komt er al aan.
Faustulus, die herder was, nam de jongens, die door de wolvin waren gered en gevoed, met zich mee en voedde ze op.
(of: nam de door de wolvin geredde en gevoede jongens met zich mee)
Door hem werden aan de jongens de namen Romulus en Remus gegeven.
En nadat zij lange tijd te midden van de herders hebben geleefd, werden zij toevallig naar hun grootvader gebracht.
Dat was Numitor, de vader van Rea Silvia, die door zijn broer Amulius uit het koninkrijk verdreven was.
O wat een groot misdrijf, wat een grote onrechtvaardigheid!
Zodra de broers van hun grootvader de misdaden van Amulius hadden vernomen, vielen ze, met een grote schare herders, meteen de nabijgelegen stad Alba Longa aan.
Daar werd koning Amulius door hen gedood en werd het koninkrijk aan Numitor teruggegeven.
In die tijd besloten Romulus en Remus om in dat gebied,(lett: die plaatsen)
waar ze te vondeling waren gelegd en opgevoed waren, een stad te stichten.
Op grond van een vogelschouw werd de heerschappij aan Romulus overgedragen.
Nadat hij door Remus uitgelachen en uitgedaagd was, doodde hij zijn broer.
Maar de zojuist gestichte stad heeft hij, naar zijn naam, Rome vernoemd."