Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 14, Oefening 5 / vertaling

1. Nadat de stad van de Trojanen was verwoest door de Grieken, Is Aeneas gevlucht met enkele metgezellen. (est)
2. Hij is door de tegenwinden voortgedreven naar Afrika, waar hij koningin Dido heeft gezien. (vidit)
3.Zij had zelf haar vaderland moeten verlaten en had zojuist Carthago gesticht. (condiderat)
4. Want nadat haar echtgenoot door haar broer was vermoord, bedreigde er vele gevaren. (est)
5. Daarom was zij naar Afrika gevaren, waar koning Jarbas haar het land gaf. (dedit/dederat)
6.Hij hield van Dido en hij wilde met haar trouwen. (studebat)
7. Maar Aeneas was nauwelijks naar Carthago gekomen, toen Dido van hem hield. (adamavit)