Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 17, oefening 11

1 men zei
2 men geloofde
3 er werd gemeld
4 er werd besloten
5 men deed
6 er werd geschreven
7 er werd geantwoord
8 men las
9 men handelde