Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Onbekend (verhalen)

Digesta, 48, 3, 6

Nu worden door ons de soorten straffen opgenoemd
waarmee gouverneurs iemand kunnen straffen.
En die straffen zijn, die
of het leven ontnemen of verbinden tot slavernij
of het burgerschap ontnemen
of verbanning of lijfstraffen bevatten:
zoals een vermaning door stokslagen,
een tuchtiging met zwepen, een geseling van kettingen.