Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius

Met. 8.871-78: Niets kan Erysichthon meer helpen

Maar zodra hij doorhad dat zijn dochter van gedaante veranderende lichamen had, verkoopt de vader de kleindochter van Triopas vaak aan meesters, maar zij ging steeds weg, nu eens als merrie, dan weer als vogel, nu eens als koe, dan weer als hert en zij verschafte haar gretige vader steeds ongerechtvaardigd voedsel. Maar nadat die kracht van zijn kwaal de hele voorraad had opgegeten en nieuw voedsel ontbrak voor zijn ernstige ziekte, begon hij zelfs zijn eigen ledematen met verscheurende beet uit elkaar te scheuren en voedde de ongelukkige zijn lichaam door het kleiner te maken.