Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 3 Loukios of de ezel 2B: Beloond

Niet veel dagen later, na het huwelijk, toen zei mijn meesteres tegen mij dat zij dank verschuldigd was t.o.v. haar vader, en omdat de vader mij wilde bedanken met een billijke beloning, beval hij mij vrij te laten en weg te laten gaan en de buitenlucht, en samen met de merries van de kudde te grazen: "Hij zal namelijk als een vrije in genot leven en de merries dekken", zei hij. En dat scheen hem toen een zeer rechtvaardige beloning, als een ezel had mogen beslissen. Nadat hij dus iemand van de paardenfokkers geroepen had, droeg hij mij over aan hem, en ik verheugde mij dat ik geen lasten meer hoefde te dragen.