Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 4 Wondergenezingen O: De verlamde Diaitos

Diaitos uit Kyrnos. Deze was (toevallig) verlamd aan zijn knieën. Toen hij in het abaton sliep, zag/had hij een droom: de god scheen hem toe zijn assistenten te bevelen hem op te tillen en uit het abaton te brengen en voor de tempel neer te leggen; dat, toen zij hem naar buiten hadden gebracht, de godheid, na een wagen met paarden te hebben bespannen, driemaal rondom hem in een cirkel reed en hem met de paarden vertrapte, en dat zijn knieën onmiddelijk krachtig werden. Toen het dag was geworden, ging hij gezond naar buiten.