Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Alkman 5B: Alomvattende stilte

Zij slapen, de toppen van de bergen, de kloven, heuvels, bergstromen en alle zich voortbewegende volkeren die de zwarte aarde voedt, de in de bergen wonende dieren, het geslacht der bijen en de wilde dieren in de diepten van de donkerkleurige zee. De zwermen van de vogels met gestrekte vleugels slapen.