Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Archilochos 1E: Een timmerman spreekt

'Niet gaan mij de bezittingen van de schatrijke Gyges ter harte, en geen afgunst heeft mij ooit bevangen, en niet ben ik jaloers op de werken van de goden en niet houd ik van de machtige alleenheerschappij. Want zij is buiten de horizon van mijn ogen.'