Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 2C: Het dilemma

Toen ze helemaal niets had laten merken hield ze zich dan zo rustig; en zodra de dag aanbrak, riep ze Gyges, nadat ze van haar slaven degene die het meest betrouwbaar waren had voorbereid. En hij kwam, omdat hij geroepen was, niets vermoedende dat zij wist van het gedane; hij was gewend ook vroeger al te komen wanneer de koningin hem riep. Toen Gyges aankwam zei de vrouw dit: Nu geef ik je de keuze Gyges, uit twee wegen die aanwezig zijn, welke je wil inslaan; of je doodt Kandaules en je hebt mij en het koningschap van de Lydiers, of je moet zelf onmiddellijk zonder meer sterven, opdat je voortaan niet ziet wat je niet mag zien, terwijl je in alles aan Kandaules gehoorzaamt. Of is het nodig dat diegene te gronde gaat wie dat beraamt heeft, of jij die mij naakt aanschouwd heeft en die gedaan heeft hetgeen niet gebruikelijk is. Gyges verwonderde zich een tijdlang over het gezegde woord. Daarna smeekte hij haar hem niet te dwingen over zoÂ’n keuze te beslissen. Hij overtuigde haar niet, maar zei hij dat de dwang echt aanwezig was of zijn meester te gronde richten of zelf te gronde gaan, hij koos zelf te overleven.