Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 5k

Aan Harpargos legde Astyages die straf op. Over Kyros ging hij in beraad en ontbood dezelfden van de magiërs die zijn droom zo uitgelegd hadden. Toen zij gearriveerd waren vroeg Astyages hun op welke wijze zij voor hem zijn droombeeld uitgelegd hadden. Zij legden hem op dezelfde manier uit, met de verklaring dat de jongen koning had moeten worden als hij in leven gebleven was en niet eerder was gestorven. Hij antwoordt hen met de volgende woorden: “de jongen is er en is nog in leven. En, terwijl hij op het land het leven doorbracht hebben de jongens uit het dorp hem als koning aangesteld; en hij heeft alles, precies wat de echte koningen doen, metterdaad uitgevoerd. Hij heeft namelijk en lijfwachten en poortwachters en renbodes en heel de rest aangesteld en regeerde zo. En nu, waarop lijkt u dat dan wel te duiden?” De magiërs spraken: “als de jongen nog in leven is en koning geworden is niet met voorbedachten rade, wees dan als het daar omgaat gerust en houd goede moed; hij zal namelijk niet nog voor de tweede keer regeren. Ook van onze orakels hebben er sommige namelijk niet veel om het lijf, en de dingen die verband houden met dromen blijken in ieder geval volkomen onbeduidend te zijn.” Astyages antwoordt met de volgende woorden: “ook zelf, magiërs, denk ik er zo over, dat namelijk nu de jongen ‘koning’ genoemd is de droom uitgekomen is en die jongen voor mij geen enkel gevaar meer is. Toch moet u mij echt advies geven na het goed overwogen te hebben, wat het veiligst zal zijn voor mijn familie en voor u.