Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotus 8B: De brief van Amasis

En op een of andere manier ontging het Amasis niet dat Polykrates zeer succesvol was, maar was dat een brond van zorg voor hem. Toen zijn succes nog veel groter werd, stuurde hij de volgende boodschap, nadat hij haar in een brief had geschreven, naar Samos: "Amasis spreekt als volgt tot Polykrates. Het is weliswaar prettig te vernemen dat een bevriend man die bovendien een gastvriend is, het goed maakt, maar uw grote successen bevallen mij niet, omdat ik weet dat het goddelijke afgunstig is. En in zekere zin vind ik het fijn wanneer zowel ik zelf als degenen om wie ik geef, nu eens in bepaalde zaken succes te hebben, en dan weer tegenslag ondervinden, en op die manier het leven door te brengen, waarbij ze het beurtelings goed en slecht maken, liever dan in alles succes te hebben. Want ik ken van horen zeggen nog niemand die niet uiteindelijk geheel en al slecht aan zijn einde is gekomen, terwijl hij in alles succes had. Luister nu naar en doe met het oog op uw voorspoed iets dergelijks: denk erover na wat u beschouwt als het waardevolst voor u en om het verlies waarvan u het meest bedroefd zult zijn in uw ziel, en gooi dat zó weg, dat het niet meer onder de mensen zal komen. En als nu vanaf dat moment uw successen u niet afwisselend met uw ongelukken overkomen, blijf dan proberen om het evenwicht op de door mij aangeraden manier te herstellen."