Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 1 Nieuwe Testament 7B: Jezus sterft

En toen het zesde uur was aangebroken ontstond er duisternis over de hele aarde tot het negende uur. En het negende uur riep Jezus met een luide schreeuw: “Elooi, elooi lema sabachthani?” hetgeen vertaald betekent: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”

En toen sommigen van de omstanders dat gehoord hadden, zeiden ze: “Zie, hij roept Elias.” Iemand kwam aanrennen (en) drenkte een spons in azijn, deed die rond een stok, liet hem drinken en zei: “Wacht, laten wij zien of Elias hem eraf komt halen.” Maar Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

En het gordijn van de tempel spleet in tweeën van boven naar beneden. Toen de centurion die recht tegenover het huis stond zag, dat hij zo de geest gaf, zei hij: “Die man is echt de zoon van een god.”

Er waren ook vrouwen die van een afstand toekeken, waaronder Maria Magdalena en Maria de moeder van de kleine Jakob en van Josef, en Salome, die hem volgden toen hij in Galilaea was en hem bedienden, en vele andere vrouwen die samen met hem naar Jerusalem waren gegaan.