Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B

Toen Hipparchos had geprobeerd Harmodios te verleiden en hem niet wist te overreden,(lett.: Toen Harmodios door Hipparchos werd geprobeerd te verleiden en niet werd overreden,-) verklapte hij (Harmodios) het aan zijn minnaar Aristogeiton.
Deze jaloers zijnde en vrezend de macht van de tiran Hippias, vatte het plan op om de tirannie ten val te brengen.
Maar daarna werd ook Harmodios zelf beledigd.
Want zijn zuster die het mandje met offergerei zou dragen tijdens een processie werd door Hipparchos verhinderd (hieraan) deel te nemen, omdat zij het niet waard was. Bovendien schold Hipparchos Harmodios uit omdat hij een "mietje" was.
Door hen nu werd met een klein aantal samenzweerders de daad voorbereid.
Zij wachtten op de grote Panathenaia: want op die dag was het niet verdacht dat burgers die de processie begeleiden, bewapend waren.
Toen de feestdag was gekomen, zagen Harmodios en Toen Harmodios door Hipparchos werd verleid en niet werd overgehaald, verklapte hij het aan zijn minnaar Aristogeiton. Deze, omdat hij jaloers was en omdat hij de macht van de tiran Hippias vreesde, vatte het plan op om de tirannie ten val te brengen. Daarna werd Harmodios ook zelf slecht behandeld. Want zijn zuster, die het mandje met offergerei zou dragen tijdens een processie, werd door Hipparchos verhinderd deel te nemen, alsof zij het niet waard was. Bovendien schold Hipparchos Harmodios uit omdat hij een mietje was. Door hen werd nu met enkele samenzweerders de daad voorbereid. Zij wachtten op de Grote Panathenaia: want op die dag was het niet verdacht dat de burgers die de processie begeleiden, wapens droegen ('in wapens waren').
Toen de feestdag was gekomen, zagen Harmodios en Aristogeiton, toen ze op de Akropolis waren, iemand van de samenzweerders die vertrouwelijk met Hippias praatte. Ze werden dus bang en meenden verraden te worden. Omdat ze zich vóór hun arrestatie wilden wreken op Hipparchos, door wie ze slecht behandeld waren, gingen ze meteen de stad in en vielen Hipparchos, die de processie organiseerde, aan en nadat zij hem hadden geslagen doodden zij hem.
En zo werd niet de hele handeling verhinderd.
Want Harmodios werd meteen vermoord door de lijfwachten, en Aristogeiton, later gearresteerd en lange tijd gefolterd, kwam om.