Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 3

Hoofdstuk 9, oefening c (p. 83)

1 Agamenon is niet van plan de waarheid te zeggen tegen het meisje
2 Ifigeneia vertrouwt de bodes
3 Ariadne vlucht uit angst uit Kreta met de Atheners
4 Theseus roept Ariadne gedurende lange tijd
5 Aigeus dood zichzelf door groot verdriet
6 Paris is niet goedgezind aan Menelaos, heerser van Sparta
7 De andere legeraanvoerder beletten Ifigeneia niet aan de angstaanjagende godin te geven
8 De soldaten zijn blij met de wapens
9 De legeraanvoerder beveeld de zeeman te varen
10 Het leven geeft aan de mensen veel gevaren en verdriet