Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst A

Vele grote schepen waren aanwezig in Aulis:
want veel Grieken kwamen hun heerser te hulp.
Veel dappere legeraanvoerders, soldaten en matrozen waren aanwezig.

Eerst gingen de blonde Menelaos en de heerser der mannen, Agamemnon en de andere legeraanvoerders aan boord op de schepen.
Daarna droegen zij de soldaten op de wapens aan boord te brengen.
Allen verheugden zich erg op de geduchte expeditie en de nieuwe wapens.
Tenslotte waren allen in de schepen en waren de matrozen van plan uit Aulis weg te varen.

Nu laten de goden plotseling de wind ophouden.
Waarom deden de goden dit?
De goden verhinderen de expeditie, omdat Artemis boos was op de aanvoerder. Agamemnon had in zijn hoogmoed het heilige dier van Artemis neergeschoten en gezegd: 'Zelfs u kunt niet beter schieten dan ik.'
Zo had Agamemnon in zijn hoogmoed de goden boos gemaakt.