Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plato

Apologie - De reactie van Sokrates (21b1-21b8)

1 Let dus op wegens wat ik dit zeg: want ik sta op het punt
2 jullie te leren vanwaar mijn verdachtmaking is ontstaan.
3 Want nadat ik deze dingen had gehoord bedacht ik dit:
4 "Wat eigenlijk bedoelt een god, en waarom eigenlijk zinspeelt hij in raadsels?
5 Want ik ben mij ervan bewust dat ik noch zeer noch weinig
6 wijs ben: wat vertelt hij nu eigenlijk zeggende dat ik
7 heel wijs ben? Want hij liegt, zou ik tenminste zeggen, niet: want
8 het is niet geoorloofd aan hem, echt niet." En lange tijd verkeerde ik in onzekerheid over
9 wat hij soms zegt: vervolgens met grote aarzeling wat betreft een dergelijk onderzoek
10 ernaar richtte ik mij daar ongeveer op.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25