Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plato

Crito, Slot (54d2 - e2)

S - Crito, mijn beste vriend, weet goed dat ik schijn te horen, zoals de Corybanten hun fluiten menen te horen, en in mij galmt de klank van deze woorden na en dat zorgt ervoor dat ik niet naar de anderen kan luisteren. Maar weet, naar mijn huidige situatie althans dat je tevergeefs zal spreken, als je iets zegt dat hier tegen indruist. Maar als je denkt hiermee verder te komen, doe het dan.
C - Socrates, ik heb niets te zeggen.
S - Laat het rusten, Crito. Laten we dat doen, aangezien de godheid het ons zo aantoont.