Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 12, opdracht 7

Zin 1: De Romeinen verwaarloosden nooit hun plicht, omdat ze plichtsgetrouw
waren.
Hoofdzin: Romani numquam officium neglegebant

Zin 2: Omdat de vijand de man met een lans aanviel, is deze nu dood.
Hoofdzin: is nunc mortus est

Zin 3: Ik begrijp het lange lied niet, omdat ik het niet goed heb gehoord.
Hoofdzin: Carmen longun non intellego

Zin 4: Nadat Aeneas het verhaal vertelde, waren de gasten verdrietig.
Hoofdzin: Hospites dolebant

Zin 5: De meisjes schreeuwden en huilden lang, toen moeder verscheen.
Hoofdzin: Puella diu clamabant et lacrimabant

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6