Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 12, opdracht 5

Postquam = na, nadien, nadat
si = zo, als, ja
sicutt = zoveel. zoals, zodat
ut = zodra, zo-even, zonder
quia = wie, waarom, omdat
quod = omdat, waarom, zodat