Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Mandatum XIX Tantalus

Tantalus
1. Wegens arrogantie was Tantalus met een zware straf gestraft door de goden.
2. Hij stond vanaf zijn voeten tot aan het midden van zijn lichaam in het heldere
3. water, maar wanneer, als hij dorst had, hij zijn mond naar het water toebracht
4. Maar dat water stroomde weg en verscheen in de verte
5. weer op nieuw, zodat hij niet probeerde te drinken.
6. Hij zag de zoetste vruchten
7. die boven zijn hoofd hingen.
8. Omdat hij verlangde de vruchten te pakken strekte hij zijn lichaam uit.
9. Met het meest gestrekte lichaam raakte hij de vruchten bijna met zijn hand aan.
10. Maar hij kon ze niet pakken. Tevergeefs probeerde hij ook springend
11. De vruchten in zijn bezit te krijgen, de hoog hangende vruhten kon
12. hij zelfs niet met een sprong aanraken.
13. Zo stond er voedsel tussen hem en het water en kwelde hij van de
14. honger en dorst zonder einde.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.042

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 19