Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Oude Druk

Tekst 3.1: Lucius Tarquinius Superbus

De hoge leeftijd en de macht van Servis Tullius begon Lucius Tarquinius elke dag meer te ergeren. Bovendien hitste zijn vrouw hem op van de ene misdaad naar een nieuwe misdaad.Daarom begon hij rond te gaan bij de senatoren van de minder belangrijke families om hem met zijn weldaden tot zich te winnen en in ruil voor die weldaden dank te vragen,met beloftes en geschenken jongemannen bij zijn zaak te brengen en overal koning Servius zwart te maken.Toen uiteindelijk scheen dat de tijd van handelen voor hem gekomen was,kwam hij met grote groepen gewapende mannen het marktplein opgestormd en ging naar het senaatsgebouw.Op zijn troon zittend riep hij de senatoren naar Tarquinius.Ze kwamen dadelijk samen , de ene uit vrije wil en al van tervoren hierop voorbereid, de andere met vrees en in de mening het reeds afgelopen was met Servius.Voor hen hield Tarquinius een redevoering, waarvan dit de korte inhoud was: Servius,een slaaf, geboren uit een slavin ,had ten onrechte de macht bezet en had zich als een slechte koning gedragen waardoor hij dus van de troon verdreven moest worden.Hij was nog niet klaar met spreken toen Servius,,die haastig gewaarschuwd was binnen kwam in de voorhal van het senaatsgebouw en hem met luide stem in rede viel:"Wat is dit Tarquinius?Met welke brutaliteit,durf jij, terwijl ik nog leef,de senatoren naar het senaatsgebouw te roepen en op mijn zitplaats te gaan zitten?"Waarop hij zei: "Mijn vader heeft op deze troon gezeten",zegt hij,"want een zoon is met veel meer recht erfgenaam dan een slaaf!".Er ontstond een samenloop van het volk.oen Tarquinius gedwongen om het uiterste te durven,Servius vastgreep en aangezien hij jong van leeftijd was en zijn lichaam sterker was, droeg hij hem buiten het senaatsgebouw ,wierp hem van alle treden.da gezellen van de koning vluchtten .Zelf probeerde hij, terwijl hij veel bloed verloor,met een allerminst koninklijk gezelschap naar huis terug te keren.Maar de gewapende mannen ,gezonden door Tarquinius achtervolgden hem in de weg en doodden hem.Men zegt dat alles was gebeurt is door Tarquinius ,aangespoord was door Tullia,dochter van Servius.Wat er ook van zij, nadat Tullia met de wagen naar het marktplein was gereden en de menigte van mannen niet vreesde,riep ze haar echtgenote uit het senaatsgebouw en begroette hem als eerst als koning.Nadat ze door hen bevolen was uit zo'n grote drukte weg te gaan,keerde ze naar huis terug.Maar toen de wagen bovenaan het Cipriusstraatje aankwam deed de koetsier verschrikt de paarden stilstaan en toonde aan zijn meesters de vermoorde Servius die daar lag.Men zegt dat ze toen een onmenslelijke misdaad pleegde waardoor ook nu nog steeds de plaats de naam misdaadstraatje heeft.Ze beval de koetsier over het lichaam van haar vader te rijden en bespat met het bloed van haar vader keerde ze terug naar huis.