Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 50: oef. 62

1. Beloven is gemakkelijk; maar volbrengen wat je hebt beloofd is veel moeilijker.
2. Als jij niet had bekend, zou je straf zwaarder zijn geweest.
3. Themistocles had de Atheners reeds vaak aangespoord om op te passen voor de koning van de Perzen en een grote vloot te bouwen.
4. Het gevaar, waarin de bondgenoten verkeerden, was groter dan de senaat dacht.
5. Als jij, beste vriend, me zou vergezellen, zou ik niemand vrezen.
6. Het schijnt uiterst gevaarlijk te zijn om hier langer te vertoeven; laten wij zo snel mogelijk vluchten.
7. Dat ongeluk vertraagde tegen de verwachting van allen de overwinning van ons leger gedurende weinig dagen.
8. Volg na, wat je bewondert.
9. Nadat hij lang door de rechter was ondervraagd, had de verrader eindelijk beloofd dat hij ales zou bekennen.
10. De onderbevelhebbers hadden de aarzelende veldheer reeds vaak gemaand om niet langer te dralen.
11. De arts zegt dat hij alles tevergeefs heeft geprobeerd en nu alle hoop heeft verloren.
12. De situatie van de staat was zo slecht, dat Pompeius niet langer in AziŽ draalde, maar naar ItaliŽ ging.
13. Moge hij medelijden met ons hebben en pogen ons uit zo grote ellende te ontrukken.
14. Laten wij de goden bidden dat zij ons niet aan de handen van de vijanden overleveren.
15. Omdat ze zelf niet kon komen, heeft ze een slaaf gezonden, die ons met onze dochter moest feliciteren.
16. De zeelui waren bang, dat de schepen, lang geteisterd door de golven, uiteindelijk zouden breken.
17. De beroemde Cicero heeft zich puik verdienstelijk gemaakt voor de staat, toen deze in uiterst gevaar verkeerde.