Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 32, opdr. 3

1. es: potes-vis-non vis-mavis-is-fers-fis.
2. sumus: possumus-volumus-nolumus-malumus-imus-ferimus-fimus.
3. simus: possimus-velimus-nolimus-malimus-eamus-feramus-fiamus.
4. erat: poterat-volebat-nolebat-malebat-ibat-ferebat-fiebat.
5. essetis: possetis-velletis-nolletis-malletis-iretis-ferretis-fieritis.
6. sunt: possunt-volunt-nolunt-malunt-eunt-ferunt-fiunt.
7. erit: poterit-volet-nolet-malet-ibit-feret-fiet.
8. fuit: potuit-voluit-noluit-maluit-iit-tulit-factus est.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25