Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 2: Tekst 1

De Druïden nemen gewoonlijk niet deel aan de oorlog en betalen geen belastingen samen met de rest van het volk en ze hebben vrijstelling van krijgsdienst en van alle andere zaken. Opgehitst door zovele voordelen komen, zowel spontaan als gezonden door hun ouders en verwanten, velen in de leer. Er wordt gezegd dat ze daar een groot aantal verzen uit het hoofd leren. En zo blijven er vrij veel 20 jaar in de leer. Zij denken dat het niet geoorloofd is deze leer op te schrijven, hoewel ze bijna in alle overige gevallen, publieke en privé zaken, de Griekse letters gebruiken. Dit lijkt mij te zijn ingevoerd om 2 redenen : omdat ze niet willen dat hun leer bij het volk bekend word gemaakt en dat zij die leren, vertrouwend op de geschriften, minder hun geheugen oefenen. En dit gebeurt in bijna alle gevallen, dat ze door hulp van de geschriften hun nauwgezetheid bij het van buiten leren en hun geheugen verwaarlozen.