Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 2: Tekst 3

Toen Caesar in ( naar ) Galliƫ kwam, waren de leiders van de ene partij de Haeduers, en ( die ) van de andere de Sequanen. Omdat deze laatsten op zichzelf minder sterk waren, omdat het hoogste gezag in de oude tijd in de handen lag van de Haeduers en omdat grote vazalstammen van hen waren, hadden zij de Germanen en Ariovistus aan zich gebonden en zij hadden hen in hun kamp gekregen, met grote opofferingen en beloftes. Nadat ( zij ) echter verscheidene veldslagen gevoerd waren ( hadden ), en dat zij de hele adel van de Haeduers vermoord hadden, waren zij zozeer vooruit gegaan in macht dat zij een groot deel van de vazalstammen weg van de Haeduers aan hun kant kregen, en dat zij de zonen van de leiders aannamen valse gijzelaars, en dat ze hen dwongen in het openbaar te zweren dat zij niets ( van hun plan ) tegen de Sequanen zullen ondernemen en dat zij een deel van het aangrenzende grondgebied, dat met / door geweld bezet was, bemachtigden en dat zij de heerschappij over heel Galliƫ in bezit namen. Noodgedwongen vertrok Diviciacus naar Rome naar de senaat om hulp te vragen maar hij was onverichterzake teruggekeerd.