Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 4: Tekst 2

§1. Toen hij daar, onvoorzien en sneller dan allen verwachtten, aangekomen was, zonden de Remi, die vanuit België het dichtsbij Gallië woonden, Iccius en Andocumborius als hun stamhoofden.
§2. Die moesten zeggen dat ze zich met al hun bezittingen onvoorwaardelijk overgaven aan het Romeinse volk,
dat ze met de overige Belgen niet samengespannen hadden en dat ze niet tegen het Romeinse volk samengezworen hadden.
§3. Ze moesten ook zeggen dat ze bereid waren om zowel gijzelaars te geven, als zijn bevelen uit te voeren, als hen in hun steden te ontvangen als hen met graan en andere voedingswaren te helpen.
§4. Zij verklaarden ook dat de overige Belgen onder de wapens waren en dat de Germanen, die aan deze kant van de Rijn wonen,
zich met hen verbonden hadden.
§5. Ze zegden dat allen hun woede zo groot was dat ze zelfs de Suessiones, hun broeders en bloedverwanten, die gebruik maken van hetzelfde recht en dezelfde wetten en die samen met hen 1 opperbevel in oorlogstijd en 1 bestuur in vredestijd hadden, niet konden afschrikken met hen samen te spannen.