Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 2, Tekst 3: Aanhef van de Ilias

Bezing, godin, de wrok van Achilleus, zoon van Peleus,
De verderfelijke wrok
die oneindig veel leed berokkende aan de Acha´ers
en vele en machtige zielen van helden aan Hades toewierp
en hen tot prooi maakte voor de honden
en tot voedsel voor de vogels
- de wil van Zeus werd voltooid -
Sedert voorwaar voor het eerst
zij beiden twistend uiteen gingen staan
de Atride, heerser van de mannen
en de stralende Achilleus