Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 5, Tekst 3 Het orakel van Delphi over de perzische bedreiging

De Atheners zonden orakelgezanten naar Delphi, want zij waren namelijk van plan om het orakel te raadplegen. Nadat zij de rituelen hadden volbracht rondom het heiligdom betraden zij het megaron en gingen ze zitten en de pythia, die Aristonika heette, orakelde hetvolgende : "Ongelukkigen, waarom zitten jullie neer? Vlucht naar het uiterste van de aarde en verlaat je huizen en de hoogste top van de cirkelvormige stad want het hoofd blijft niet ongedeerd ; noch het lichaam, noch de voeten aan het uiteinde, noch de handen eraan, noch het midden zal worden overgelaten, maar alles zal verdwijnen, want hij zal haar ineen doen storten, de felle Ares, een Perzische strijdwagen aandrijvend. Hij zal vele andere burchten vernietigen en niet alleen de jouwe en hij zal vele tempels van onsterfelijken aan het vernietigende vuur geven, die daar nu ongetwijfeld staan, badend in het angstzweet en sidderend van angst en van de toppen van de hoogste daken vloeit zwart bloed naar beneden. De onafwendbaarheid van een ramp voorspellend. Komaan, verdwijn uit het heiligdom en geef je hart aan de ellende." Toen de orakelgezanten van de Atheners dit vernamen, waren zij ten prooi aan een afgrijselijk verdriet.