Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 8, tekst 2: De ganzen van het Kapitool

De Galliërs klommen zo stil naar de top, zodat ze niet alleen de bewakers misleidden, maar zelfs de honden niet wekten. Ze misleidden de ganzen niet, die de Romeinen bij het hoogste nood aan voedsel hadden ontzien, omdat ze gewijd waren aan Juno. En deze zaak betekende hun redding: want door hun gesnater en door het geklapper van hun vleugels werd M Manlius, een uitmuntend man voor de oorlog, gewekt. Hij greep haastig naar zijn wapens en terwijl hij de anderen te wapen riep, wierp hij de Galliër, die al op de top was gaan staan, naar beneden.

Toen het voedsel ontbrak, hebben ze beslist zichzelf over te geven ofwel zichzelf vrij te kopen met om het even welk verdrag. Op dat ogenblik werd er een senaatsvergadering gehouden en de zaak werd afgehandeld tussen Sulpicius, een krijgstribuun en Brennus, het koninkske van de Galliërs en er is een prijs bepaald, 1000 kg goud. maar de gewichten die door de Galliërs waren aangebracht, waren vervalst; toen de commandant protesteerde, werd een zwaard toegevoegd aan het gewicht door de brutale Galliër en er werd een voor de Romeinen ondraagelijke uitspraak gehoord "Wee de overwonnenen."