Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 3

Tekst 7: De Romeinen maken zich klaar voor de winter

Nadat deze krijgszaken waren verricht, was Caesar om alle redenen van mening dat heel Gallië tot vrede was gebracht, omdat de Belgen waren overwonnen, de Germanen waren verdreven, en de Seduni in de Alpen waren verslagen, en nadat de winter was begonnen en hij zo vertrok naar Illyricum, omdat hij ook naar deze stammen wilde gaan en de gebieden leren kennen, brak in Gallië plotseling oorlog uit.
Van deze oorlog is dit de oorzaak: Publius Crassus junior overwinterde met het zevende legioen zeer dichtbij de zee bij de Andes. Hij stuurde, omdat op deze plekken een gebrek aan graan was, verscheidene praefecten (=hoge officieren) en krijgstribunen naar de naburige stammen om graan en proviand te verkrijgen. Onder hen was Titus Terrasidius gestuurd naar de Esuvii, Marcus Trebius Ballus naar de Coriosolitae, (en) Quintus Velanius met Titus Sillius naar de Veneti.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.082

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18