Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Tekst H27: Pompeius

Wij allen kennen de naam van Caesar, die van alle Romeinen de bekendste was. Maar in de tijd van Caesar vonden de Romeinen een andere bevelhebber voortreffelijk; Gnaeus Pompeius. Deze aanvoerder, die met zijn leger veel landen in het oosten in bezit nam, had behalve moed ook verstand.
Want de piraten, die hij had verjaagd en op hun burcht een lange tijd belegerde, overwon hij tenslotte.
Maar hij wilde geen krijgsgevangenen hebben, dus verschafte hij aan hen akkers en huizen.
Na weinig jaren keerde hij met het hele leger terug naar Italië, wat een oorzaak voor angst was voor de senaat.
De senatoren zeiden: “Wat zal de machtige opperbevelhebber nu doen? Zal hij de soldaten naar huis sturen? Of zal hij met het voorbeeld van Sulla Rome innemen en dicator zijn?”
Jullie begrijpen dat Pompeius alleen naar de stad in gekomen en een triomftocht heeft gehouden, die gedurende twee dagen de wegen van Rome in bezit hield. Maar omdat de senaat geen land wilde geven aan zijn legioenen, streefde hij, Pompeius met Caesar en Crassus naar de hoogste macht en vernietigde hij bijna de staat.