Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Tekst H28: Caesar gevangen

Caesar besluit, wanneer hij nog een jonge man is, naar het eiland Rhodos te gaan, omdat in de stad gevaren voor hem te wachten staan. Daar wil hij ook redevoeringen van de beroemde Appollonius horen.
Maar op zee zitten piraten hem op de hielen en spoedig wordt hij gevangen genomen. Maar door Caesar worden er geen wonden ontvangen. Door de piraten, die hopen op dat zij groot geld kunnen ontvangen, als de jongeman ongedeerd aan zijn ouders wordt teruggegeven, aan hem wordt een voorraad voedsel gegeven. Gedurende veel dagen wordt Caesar vastgehouden op de kust van het eiland Pharmacussa.
Zonder angst staat hij vaak voor de piraten en zegt: “Wanneer mijn vrienden het geld zullen hebben verzameld en ik vrij zal zijn, zal ik jullie ten gronde richten!”
Toen opnieuw ging hij weg en hij kijkt naar de boze piraten, die erg huilen. Maar spoedig wordt een voorraad goud gebracht door de slaven van Caesar. De volgende dag wordt de beroemde jongeman door het schip van de piraten neergelegd op de Griekse kust.
Maar kijk! Caesar haast zich, hij verzamelt schepen en hij zit de piraten nu zelf op de hielen. Wanneer zij worden vastgepakt, had hij deze belofte gemaakt: zij worden allen zonder oponthoud gedood!