Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 8, toets

1. Temidden van de Trojanen vluchtte Aeneas met zijn vader en zijn zoon uit Troje.
2. Creusa rende achter hen.
3. Zij verlieten Troje en kwamen aan bij een tempel buiten Troje.
4. Daar bleven ze staan en keken rond.
5. Ach, Creusa is er niet!
6. Aeneas keerde meteen terug naar Troje en zocht daar Creusa.
7. Hij riep uit: ''Creusa, waar ben je? Waarom heb je mij verlaten?
8. De Grieken hebben je toch niet gedood?''
9. Kijk, terwijl hij door de stad dwaalt, verschijnt de schim van Creusa aan hem en zegt: 'Aeneas, niet huilen.
10. Ik kan niet weggaan met jou: de goden verbieden dat.
11. Jij, gehoorzaam aan de goden. Vlucht en red de Penaten.
12. Tracht een nieuw vaderland te bereiken zonder mij met hulp van de goden. En nu, vaarwel!`

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 10