Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 9, vertaling toets (versie 2)

1. O koning Jarbas, ik ben Dido. 2. Ik ben gevlucht uit mijn vaderland, omdat mijn broer mij wilde doden. 3. Mijn echtgenoot Sychaeus was zeer rijk. 4. Maar mijn broer heeft hem met zijn zwaard voor het altaar gedood. 5. Vervolgens heeft hij het goud van Sychaeus gezocht 6. maar Sychaeus had dit al eerder opgeborgen in de aarde. 7. Toen verscheen de schim van mijn echtgenoot in mijn slaap. 8. en toonde mij de plaats waar hij het goud had verborgen. 9. Ik groef het op en toen vluchtte samen met mijn vrienden naar Afrika. 10. ik smeek je: in ruil voor goud geef ons een plaats waar wij een stad kunnen stichten.11. Deze woorden van Dido deed het hart van koning Jarbas bewegen en Jarbas gaf haar een plaats.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25