Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 10-3, Tekst D: De kracht van vriendschap (23)

En ook al omvat vriendschap zeer vele en zeer grote voordelen, dit overtreft dan zonder twijfel alles, n. l. dat zij goede hoop in het vooruitzicht stelt en niet duld dat de menselijke geest uit zijn evenwicht wordt gebracht en de moed verliest. Want hij die naar een ware vriend kijkt, kijkt als het ware naar een of ander evenbeeld van zichzelf. Daarom zijn zij en afwezig aanwezig, en zijn ze arm rijk, en zwak sterk en wat moeilijker is om te zeggen, zij leven (terwijl ze) dood (zijn); en zo grote verering, herinnering (en) gemis / verlangen van die vrienden volgt hen. Ten gevolge hiervan schijnt de dood van de ene groep gezegend, het leven van de andere groep prijzenswaardig. Maar als jij uit de natuur het verbindende element van welwillendheid zal hebben weggenomen, dan zal geen enkel huis en geen stad zich kunnen handhaven, zelfs de landbouw zal niet in stand blijven. Als dit niet voldoende wordt begrepen, kan op grond van ruzies en tweedrachten worden opgemerkt hoe groot de kracht is van vriendschap en saamhorigheid. Want welke huis is zo stevig, welke stad is zo sterk dat deze niet volledig te gronde gericht kan worden door haatgevoelens en onenigheden? Hieruit kan worden geoordeeld, hoeveel goeds er in vriendschap is.